آی دی تو

با اینکه نگاه می کردم و دست به چانه  
می گفتم می خندم بادست
با اینکه نگاه می کردم و دست به چانه  
می گفتم گریه می کنم بادست
چراغ خاموش وارد می شوم این روز ها
سر میکنم با غریبه ای شب ، گاه
جدا می شوم می خوابم صبح با اینکه نگاه می کردم و دست به چانه  
حالا شکلک ها چهره ای از تو
در پس زمینه ی سال می سازد
راهی رفته و آخر خسته
بودم من سه سال دیگر
شب ها روز سه سال
خاک خورده ی بی یکبار روشن آی دی تو
در  یاهو این روز ها

/ 0 نظر / 29 بازدید